Informácie pre uchádzačov o pracovné miesto

Poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrujete výslovný súhlas s tým, že ich spoločnosť Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) smie spracovávať a využívať na účely spojené s uchádzaním sa o pracovné miesto. Zároveň súhlasíte s tým, že uvedené údaje sa môžu za rovnakým účelom preposielať na nasledujúce dcérske spoločnosti Niederösterreichischen Verkehrsorganisationges.m.b.H. (NÖVOG):

  • Bergbahnen Mitterbach GmbH
  • Schneeberg Sesselbahn GmbH
  • Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH
  • NÖVOG Infrastruktur GmbH

Vaše údaje nebudú preposielané tretím stranám. Údaje budú sprístupnené len relevantným osobám z vedenia, personálneho oddelenia a príslušných oddelení, za účelom spracovania na účely spojené s uchádzaním sa o pracovné miesto. Vaše osobné údaje budú vymazané po obsadení príslušného pracovného miesta alebo po zrušení, príp. najneskôr šesť mesiacov po prípadnom odvolaní. V evidencii nie sú uchovávané žiadne údaje.

Zásadne máte právo na informácie, opravy, vymazanie, obmedzenie, prenesenie údajov a odvolanie. Odvolanie spôsobí neprípustnosť ďalšieho používania vašich osobných údajov a právne účinky budú platné len v období po odvolaní. Ak chcete využiť tieto práva, obráťte sa na:

Niederösterreichische Verkehrsorganisationges.m.b.H. (NÖVOG)
Riemerplatz 1, A-3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 360 990-0
Email: datenschutz@noevog.at