Poskytovanie údajov

Ste povinní poskytovať údaje?

Na realizáciu vami požadovanej objednávky (napr.: objednávka vstupeniek, objednávka informačných materiálov) a na jej základe vzniknutej zmluvy, sú potrebné vaše osobné údaje. Pokiaľ by ste nám nechceli poskytnúť tieto údaje, nebudeme môcť zrealizovať vašu objednávku.

V každom prípade nie ste povinní udeliť súhlas na spracovanie údajov, ktoré nie sú potrebné na splnenie zmluvy (napr.: pri účasti na súťaži nemusíte udeliť súhlas na zasielanie spravodajov. Váš súhlas je dobrovoľný).

Pokiaľ by ste si neboli istí, aké vaše údaje potrebujeme na realizáciu danej objednávky, obráťte sa na nás:

NÖVOG Infocenter
Werkstättenstraße 13, A-3100 St. Pölten
Telefón: +43 2742 360 990-1000
Email: datenschutz@noevog.at